شوتینگ زباله

شوتینگ زباله

شوتینگ نخاله و زباله ساختمانی گروه صنعتی پایپ ایران
گروه صنعتی پایپ ایران با توجه به تنوع محصولات خود قادر به ارائه شوتینگ نخاله های ساخت  و زباله های ساختمانی از جنس پلی اتیلن مرغوب میباشد . شوتینگ نخاله و زباله ساختمانی گروه پایپ ایران یک راه حل با صرفه و ایمن و بی صدا برای دفع نخاله و زباله های های ساختمانی و انسانی میباشد.
شوتینگ نخاله و زباله ساختمانی گروه صنعتی پایپ ایران یک انتخاب دقیق برای سازندگان انبوه سازان و پیمانکاران و مالکان پروژه های ساختمانی می‌باشد.

از جمله مزایای شوتینگ نخاله و زباله ساختمانی گروه صنعتی پایپ ایران میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
وزن کم
بی صدا
شوتینگ با سرعت بالا
حذف هزینه های بارگیری
شوت هم زمان نخاله و زباله های چند طبقه همزمان
کاهش خطرات ناشی از دفع نخاله و زباله ها به روش های سنتی
عدم نیاز به جابجایی و انبار کردن نخاله برای بارگیری

طراحی دقیق و مطین با روش های جدید و هزینه بسیار کم نسبت به روش های دیگر