لوله کاروگیت 1400 میلیمتر

لوله کاروگیت 1400 میلیمتر

لوله کاروگیت 1400 را از پایپ ایران تامین کنید .

لوله کاروگیت با سایز داخلی 1400 میلیمتر و قطر خارجی 1560 میلیمتر در دو نوع کوپلر سرخود و بدون کوپلر تولید میشود.

لوله کاروگیت 1400 میلیمتر با مقاومت حلقوی 16 و 31.5 کیلونیوتن بر متر مربع تولید میگردند از مقاومت های بالا در برابر بارهای وارده زیاد و از مقاومت های پایین در مخزن ها و منهول ها استفاده میشود.

لوله کاروگیت 1400 میلیمتر بهترین جایگزین لوله های بتنی در فاضلاب صنایع و جاهایی که مواد خورنده و اسیدی در فاضلاب وجود دارد هستند.

مقدار بارگیری لوله های کاروگیت 1400 میلیمتر در هر تریلی 12 متر طول میباشد.

لوله کاروگیت سایز 1400 در ایران با توجه به خاص بودن و کم کاربرد بودن این سایز لوله کاروگیت حتما باید بصورت لوله اسپیرال تولید گردد.

این شرکت قادر است در روز مقدار 850 متر لوله کاروگیت سایز 14000 میلیمتر تولید نماید. قطر داخلی لوله کاروگیت سایز 1400، دقیقا معادل 1400 میلیمتر بوده  و قطر بیرونی آن 1600میلیمتر می باشد. یعنی ضخامت بدنه لوله کاروگیت سایز 1400 معادل 10 سانتی متر می باشد.