لوله کاروگیت 900 میلیمتر

لوله کاروگیت 900

لوله کاروگیت 900 میلیمتر با قطر دهانه داخلی لوله 900 میلیمتر و قطر بیرونی لوله 978 میلیمتر میباشد. لوله‌های دوجداره فاضلابی 35 اینچ جهت انتقال فاضلاب شهری و شبکه های بزرگ زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی در کنار گذر خیابانها و خطوط اصلی در خارج از شهر مورد استفاده قرار میگیرند.

لوله های کاروگیت 900 میلیمتر در شاخه های 3 و 6 و 12 متری در سه نوع کلاس کاری اعم از  ۱۶ کیلو نیوتن ,۳۱٫۵ کیلو نیوتن و ۶۴ کیلو نیوتن تولید و عرضه میگردند. نوع اتصال آنها توسط کوپلر و واشر در نوع اسپیرال کاروگیت به صورت جوش اکسترودری تولید و عرضه میگردند. مقدار جایگیری این لوله ها در کامیون تک محور به میزان ۲۴ متر و ترانزیت به میزان ۴۸ مترطول میباشد.

وزن لوله کاروگیت 900 میلیمتر

فروش لوله موجدار فاضلابی سایز 36 اینچ

آگاهی از وزن لوله کاروگیت 900 میلیمتر، باتوجه به ساخت این محصولات در انواع مقاومت های مکانیکی و حالات تولید باکوپلر و بدون کوپلر، بسیار حائز اهمیت است. مشخصاَ با افزایش مقاومت مکانیکی، از مواد اولیه بیشتری استفاده شده و جداره ها سنگینتر می‌شوند. لذا وزن لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 36 اینچ نیز افزایش می‌یابد. همچنین استفاده از مواد اولیه PE100 یاPE80  نیز بر وزن نهایی پایپ تأثیرگذار است.

بدون اطلاع از وزن لوله‌های آکاردئونی فاضلاب، عملاَ انتخاب تصمیم صحیح برای حمل و نقل آنها ممکن نیست. ضمن اینکه امکان تخمین قیمت و سنجش بازه‌های قیمتی سازندگان مختلف را نخواهید داشت. بنابراین پیشنهاد میشود به اوزان این تجهیزات (36 اینچ – 900 میلیمتر) در مقاومتهای مکانیکی مختلف، توجه داشته باشید:

 • وزن لوله کاروگیت 900 میلیمتر با مقاومت مکانیکی 8 کیلونیوتن بر متر مکعب (به همراه کوپلر): 46 کیلوگرم
 • وزن لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی سایز 900 (کاروگیتی) با مقاومت مکانیکی 8 کیلونیوتن بر مترمکعب (بدون کوپلر): 41.4 کیلوگرم
 • لوله‌های کاروگیتی 36 اینچ با مقاومت مکانیکی 16 کیلونیوتن بر متر مکعب (به همراه کوپلر): 55.2 کیلوگرم
 • لوله آکاردئونی فاضلاب (کاروگیتی) سایز 900 با مقاومت مکانیکی 16 کیلونیوتن بر مترمکعب (بدون کوپلر): 49 کیلوگرم
 • وزن لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر با مقاومت مکانیکی 31.5 کیلونیوتن بر مترمکعب (به همراه کوپلر): 65 کیلوگرم
 • لوله‌ پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 36 اینچ با مقاومت مکانیکی 31.5 کیلونیوتن بر مترمکعب (بدون کوپلر): 60 کیلوگرم
 • وزن لوله‌های پلی اتیلن دوجداره فاضلاب سایز 900 (36 اینچ) با مقاومت مکانیکی 64 کیلونیوتن بر مترمکعب (به همراه کوپلر): 78 کیلوگرم
 • پایپ کاروگیتی سایز 900 میلیمتر با مقاومت مکانیکی 64 کیلونیوتن بر مترمکعب (بدون کوپلر): 72 کیلوگرم

نکته: اعداد فوق بر مبنای وجود یا عدم وجود کوپلر به ازای هر متر از پایپ می‌باشد. کوپلرهای سرخود در انتهای هر متر از لوله‌ها نصب میشوند.

جدول مشخصات فنی لوله کاروگیت 900 میلیمتر

خرید لوله کاروگیت 900 میلیمتر و دیگر سایزها، بدون توجه به جدول مشخصات فنی، کاری ناعاقلانه و دردسرساز است. زیرا ممکن است که در روند محاسباتتان به عدد خاصی رسیده باشید که با دیتاهای موردنظر برای لوله‌ها هماهنگ نباشد. ازهمین رو پیش از هرگونه خرید و ثبت سفارش، باید محاسبات تئوری پروژه‌هایتان (طول انتقال، دبی، نوع غلاف کشی، میزان فشارهای جانبی، فشار داخلی، خط فرعی یا اصلی و…) را با اعداد مندرج در جدول مشخصات فنی لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر (و سایر اقطار دهانه) هماهنگ نمایید.

جدول مشخصات فنی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 36 اینچ زیر، به همین منظور قرار داده شده است:

نوع لوله و اندازه اسمی

لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر

اندازه قطر خارجی (در مقاومتهای مکانیکی مختلف)

+950 الی 1029 میلیمتر

قطر دهانه لوله به اینچ

36 اینچ

قابلیت تولید در مقاومت مکانیکی 8KN/M3

دارد
قابلیت تولید در مقاومت مکانیکی 16KN/M3

دارد

قابلیت تولید در مقاومت مکانیکی 31.5KN/M3

دارد
قابلیت تولید در مقاومت مکانیکی 64KN/M3

دارد

وضعیت اتصالات چسبیده در هنگام تولید

امکان تولید پایپ های بدون کوپلر و با کوپلر فراهم است.
طول شاخه‌های تولیدی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلاب 900 میلیمتر

6 و 12 متر

(بخصوص شاخه های 6 متری)

مقاومت حلقوی کوتاه مدت

SN8
مقاومت حلقوی بلند مدت

31.5  کیلو نیوتن بر مترمربع

نشانه‌گذاری

پیروی از استانداردهای داخلی و بین المللی
ضخامت لبه‌های جداره داخلی

25 الی 64.5 میلیمتر از هر سمت

ضخامت داخلی

5 میلیمتر
ارتفاع پروفیل لوله 900 میلیمتر (36 اینچ)

30 میلیمتر

قابلید تولید مسلح با ورقه های آهنی

دارد (لوله های SPR)

وزن تولید (با کوپلر) در مقاومت مکانیکی 8KN/M3

46 کیلوگرم
وزن لوله (بدون کوپلر) در مقاومت مکانیکی 8KN/M3

41.4 کیلوگرم

وزن تولید (با کوپلر) در مقاومت مکانیکی 16KN/M3

55.2 کیلوگرم به ازای هر متر طول
وزن تولید (بدون کوپلر) در مقاومت مکانیکی 16KN/M3

49.45 کیلوگرم

وزن تولید (با کوپلر) در مقاومت مکانیکی 31.5KN/M3

65.55 کیلوگرم
وزن تولید (بدون کوپلر) در مقاومت مکانیکی 31.5KN/M3

60.95 کیلوگرم

وزن تولید (با کوپلر) در مقاومت مکانیکی 64KN/M3

78.2 کیلوگرم
وزن تولید (بدون کوپلر) در مقاومت مکانیکی 64KN/M3

72.45 کیلوگرم

نوع تولید

کاروگیت اسپیرال
بهترین روش اتصال

جوش اسکترودری – کوپلر حرارتی – کوپلر و واشر

شاخص جریان مذاب

کمتر یا مساوی 0.7
میزان درصد کربن

2.5%_1.2%

کاربرد های لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر

کاربرد و میزان خرید لوله کاروگیت 900 میلیمتر، در قیاس با انواع لوله‌های با دهانه 800 و 1000 میلیمتر، بسیار کمتر است. البته این مسئله فقط به مباحث محاسباتی بازمیگردد؛ و دلیل بر هیچگونه ضعف ساختاری یا محدودیتی نیست. از جمله موارد کاربرد لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 36 اینچ (900) میتوان به مولفه‌های عملکردی زیر اشاره داشت:

 • جمع آوری آبهای سطحی وسیع و لایه های آب به جا مانده از سیل‌های شهری
 • جمع‌آوری آبهای مازاد شبکه های زهکشی وسیع
 • انتقال فاضلاب های شهری. (قرارگیری در خطوط اصلی و فرعی هدایت فاضلاب)
 • زیرسازی معابر در هنگام احداث پل ها و مسیرهای روگذر و زیرگذر
 • ساخت منهول فاضلاب
 • پوشانیدن جوی‌ها و آبراه ها در مسیرهای شهری و جلوگیری از انتشار بوهای نامطبوع از آنها. (مقاومت مکانیکی حدوداَ 16 کیلونیوتن برای این امر کفایت میکند)
 • تولید و ساخت سپتیک تانک کاروگیتی (پلی اتیلن 2 جداره)
 • انتقال آبهای با دبی نسبتاَ زیاد. (بدون فشار داخلی و به صورت گرانشی)
 • طراحی و تولید چربی گیر پلی اتیلن به کمک استفاده از لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر (36 اینچ)
 • انتقال و پمپاژ آب رودخانه ها و دریاچه های وسیع به صورت ثقلی
 • غلاف دور کابل های برق و مخابراتی زیرزمینی تا عمق دفن 1.5 متری
 • استفاده به عنوان دیواره‌ی چاه ها

بکارگیری لوله‌های دوجداره فاضلابی سایز 900 در شبکه انتقال فاضلاب

یکی از مهمترین موارد کاربرد و دلایل خرید لوله کاروگیت 900 میلیمتر، استفاده از آن در شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و غیرشهری است. عمدتاَ اساس بکارگیری لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 36 اینچ در شبکه‌های جریانات فاضلابی به 2 صورت است:

 • شبکه‌های شهری: در شبکه‌ های انتقال فاضلاب شهری، این سایز از پایپ ها میتوانند در لاین‌های فرعی و اصلی مورد استفاده قرار بگیرند. به‌بیان دقیقتر در خطوط پرتراکم کلانشهرها، خرید لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر برای جایگذاری در خطوط فرعی است. همچنین در شهرهای کوچکتر میتوانند به عنوان خط اصلی انتقال فاضلاب بکار روند.
 • شبکه های غیرشهری: لوله آکاردئونی فاضلاب 900 میلیمتر (کاروگیتی) در تمامی خطوط فاضلابی غیر شهری، در لاین اصلی قرار میگیرند. اعم از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب روستایی و بین شهری.

نصب لوله کاروگیت 36 اینچ در دیواره‌ی چاه ها

بمنظور دسترسی به سفره‌های آب زیرزمینی در انواع فضاهای:

 • ویلایی و شخصی روستایی و شهری
 • اراضی کشاورزی و باغی
 • و فعالیت های صنعتی،

مالکان گاهاَ به حفر چاه اقدام می‌کنند. یکی از اقدامات لازم پس از حفر چاه، نصب لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر (یا دیگر سایزها) می‌باشد. بسیاری از کارفرمایان بمنظور قرارگیری این سایز از پایپ‌ها در دیواره چاه‌، اقدام به دریافت قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر میکنند. چراکه سایز لوله 36 اینچ، بسیار مناسب و مقرون بصرفه برای دیواره‌ی دور چاه‌های نسبتاَ بزرگ است. بیاد داشته باشید که چاه ها گاهاَ نیاز به ورود فیزیکی افراد برای عملیات لایروبی دارند. و یا حتی ممکن است فرد، حیوان یا اشیای مهمی به داخل چاه سقوط کند و نیاز به ورود افراد به درون چاه باشد. به‌همین علت باید ابعاد دهانه داخلی چاه‌ها مناسب باشد.

نصب لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلاب برای دیواره چاه‌ها به چند دلیل مهم انجام میشود:

 • پایداری همیشگی دیواره چاه
 • عدم سقوط دیواره شنی حفر شده
 • عدم ریزش نسبی دیواره ها و گل آلود ساختن آب
 • تحمل هرچه بیشتر دیواره ها در مقابل نیروهای جانبی وارده

نکته: پایپ بکاررفته در دیواره‌ی چاه ها، بهترست با مقاومت مکانیکی 31.5 کیلونیوتن بر مترمکعب درنظر گرفته شود.

تولید منهول فاضلاب با لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر

گاهاَ از منهول پلی اتیلن فاضلاب به عنوان یک سیستم پیش تصف یه نامبرده می‌شود. درحالیکه این تفکر کاملاَ اشتباه است و منهولها، درحقیقت یک محفظه‌ی رصد و تعمیر بشمار می‌روند. منهول فاضلاب پلی اتیلن نوعی کانال عمودیست که دسترسی بازرسان و تعمیرکاران به شبکه های فاضلاب زیرزمینی را میسر می‌کند. خطوط فاضلاب زیرزمینی بسیار گسترده بوده و از جای جای شهر عبور نموده‌اند. لذا لوله‌ها همواره در مسیر حرکت خود، با  حالات مختلف: شیب‌، زوایای تند، کج‌شدگی، انحنا و… مواجه هستند.

نکته اینجاست که در تمامی این حالات و همچنین در فواصل مشخص مسیرهای مستقیم، از منهول‌ها استفاده می‌شود. بطوریکه با بروز هرگونه مشکل در خطوط فاضلاب، بازرسان از طریق همین شبکه‌های آدم رو عمودی، به بررسی مستقیم آسیبها می‌پردازند. دریچه های منهول موجود در کف خیابانها و معابر شهری از جنس کامپوزیت است. بطوریکه قطعاَ شما نیز بارها در هنگام رانندگی، از برخورد لاستیکهای خودرویتان با دریچه های منهول کف خیابان، متوجه این محفظه‌ها شده‌اید.

یکی از بهترین انتخابها برای قطر دهانه منهول پلی اتیلن، خرید لوله کاروگیت 900 میلیمتر است. این لوله‌ها:

 • هم میتوانند ورود و خروج همزمان دو نفر را به درون منهولها تضمین کنند. ( طبق استانداردهای بین المللی)
 • و هم قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر یا 36 اینچ، بسیار مقرون بصرفه است. (در قیاس با لوله‌های سایز 1000 تا 1200 مناسب برای دهانه‌ی شبکه‌های آدم رو)

نکته: مقاومت مکانیکی مناسب برای لوله‌های 36 اینچ در ساخت منهول، برابر با 31.5 کیلونیوتن می‌باشد.

قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر

قیمت لوله کاروگیت 900

همواره از سوی شرکتهای مختلف سازنده، بازه های هزینه‌ای خاصی برای قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر ارائه می‌شود. دلیل این تفاوت قیمتی را میتوان در تنوع مقاومت مکانیکی، سایز دهانه، نوع مواد اولیه و… جستجو نمود. بطورکلی بایستی بدانید که:

قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر مجموعه پایپ ایران از 1.840.000 تومان شروع میشود؛ و تا قیمت 3.485.000 ادامه دارد. البته بدلیل نوسانات دائم قیمتی، پیشنهاد می‌شود همواره به دریافت قیمت روز پایپ‌ها اقدام نمایید.

باتوجه به محبوبیت کمتر این سایز از لوله (36 اینچ)، معمولاَ تولید این لوله‌ها به‌قصد دپو انجام نمی‌گیرد. بلکه فقط در صورت ثبت سفارشهای بالای 100 متر، امکان تولید دارند. مهمترین پارامترهای موثر بر تفاوت قیمت لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی عبارتند از:

 1. مواد اولیه: غالباَ از مواد اولیه PE100 یا PE80 در ساخت این محصولات استفاده میشود.
 2. مقاومت مکانیکی: با افزایش مقاومت مکانیکی، کارایی پایپ نیز بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. البته علاوه بر افزایش کارایی، وزن، میزان استفاده از مواد اولیه و درنتیجه قیمت نهایی محصول نیز افزایش می‌یابد.
 3. وزن: با توجه به مواد اولیه و میزان مقاومت مکانیکی تعیین می شود. نصب یا عدم نصب کوپلر سرخود نیز بر میزان وزن محصول موثر است.
 4. طول شاخه‌ها: این لوله های بزرگ (36 اینچ) در سه شاخه 3، 6 و 12 متری قابلیت تولید دارند. شاخه‌های 12 متری البته فاقد کوپلر فابریک بوده و باید بصورت تزریقی بر رفع این مشکل، غلبه کنند.
 5. میزان خالص بودن PE مورد استفاده
 6. سایر پارامترها: برند سازنده، میزان فشار داخلی و مقاومتهای حلقوی بلندمدت و کوتاه مدت، نوع تولید (کاروگیت معمولی یا اسپیرال کاروگیت)

ویژگیهای لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلاب 900 میلیمتر

انواع لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر و دیگر اقطار دهانه، دارای ویژگیهای بینظیر و فوق العاده‌ای هستند. معمولاَ بسیاری از متریالها، دارای مزایا محدود و منحصر بفردی می‌باشد. اما ویژگیهای پلی اتیلن که با نام «سلطان پلیمرها» شناخته میشود، موجب شده تا لوله‌های کاروگیتی نیز با مزایای گسترده ای تولید و عرضه شوند. مهمترین جذابیت‌های ساختاری و عملیاتی لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر یا 36 اینچ، عبارتست از:

 • سازگاری با انواع شرایط آب و هوایی
 • امکان تحمل بالای دمای عملیاتی
 • بسیار محکم و ضدضربه
 • عدم سایش و خش پذیری بدنه
 • انعطاف مثال زدنی و گسترده
 • عدم پوسیدگی و اکسایش
 • عدم واکنش پذیری و تجزیه. (مقاومت شیمیایی عالی در برابر انواع سیالات خانواده اسیدی و شیمیایی)
 • قیمت اقتصادی
 • راحتی در حمل و نقل و نصب؛ و درنتیجه کاهش هزینه های عملیاتی پروژه‌ها
 • قابلیت هیدرولیکی (انتقال آب و فاضلاب) عالی, بدلیل سطوح داخلی صاف.
 • کاربردهای متنوع
 • ماندگاری بسیار طولانی و قابلیت وصل و جداسازی برای جابجایی به دیگر پروژه‌ها
 • سازگار با محیط زیست؛ و امکان بازیافت عناصر لوله آکاردئونی فاضلاب
 • امکان ساخت در اقطار دهانه و مقاومت های مکانیکی مختلف
 • و…

انواع تیپ تولید لوله کاروگیت 900 میلیمتر

انواع لوله کاروگیت 900 میلیمتر به صورت اسپیرال کاروگیت تولید می شوند. این لایه‌های مازاد مارپیچی، به افزایش قدرت دفع نیروهای جانبی این لوله‌ها (در حالات نصب دفنی) کمک میکنند. لازم به ذکر است که این پایپ ها در دو تیپ تولیدی: «لوله‌های سبک» و «لوله‌های سنگین» قابلیت تقسیم بندی دارند. اما هریک از این مدلهای لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

 • لوله کاروگیت 900 میلیمتر سبک:

به لوله‌های کاروگیتی ساخته‌شده در مقاومت مکانیکی 8 و 16 کیلونیوتن، پایپ‌های سبک گفته می‌شود. البته این تنها نکته‌ی تولید این محصولات نمی باشد. بلکه با استفاده از ماده اولیه PE100، میتوان به تولید محصولات سبکتر و منعطف‌تری اقدام نمود. بدون اینکه سرسوزنی از کیفیت مقاومتی لوله پلی اتیلن دوجداره 36 اینچ کم شود. حجم کوچکتر و وزن کمتر لوله‌ی تولیدی، از مزیتهای استفاده از گرید PE100 می‌باشد.

 • لوله آکاردئونی فاضلاب سنگین:

در مقاومت های مکانیکی 31.5 و 64 کیلونیوتن تولید می‌شوند. بنابراین طبیعتاَ دارای وزن سنگینتری هستند. همچنین برای تولید این لوله‌ها از گرید مواد اولیه PE80 بهره گرفته میشود.

ظرفیت بارگیری لوله کاروگیت 900 میلیمتر

همانطور که عنوان شد، معمولاَ تولید لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر در پی ثبت سفارشهای بالای 100 متر صورت میپذیرد. بنابراین کارفرمایان محترم نیاز دارند تا بمنظور تدارک شرایط مناسب، از ظرفیتهای حمل این محصولات آگاه شوند. ظرفیت بارگیری لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلاب 36 اینچ به شرح زیر است:

 • کامیونها و دیگر وسایل نقلیه تک محور: بارگیری 24 متر طول لوله.
 • ماشین های حمل و نقل ترانزیت: بارگیری تا حدود 48 متر طول.

لوله‌های پلی اتیلن مسلح SPR سایز 900

لوله مسلح کاروگیت سایز 900 میلیمتر

اصلی ترین گزینه برای جایگزینی لوله های پوسیده و فلزی فاضلابی، لوله کاروگیت مسلح SPR 900 میلیمتر می‌باشد. این لوله‌ها با استفاده از ورقهای فلزی و دیگر افزودنیهای مقاوم کننده، تولید میگردند و به جهت:

 • ترمیم و مستحکم سازی شبکه های فاضلابی،
 • جایگزینی کامل به جای لوله‌های فرسوده زیرزمینی
 • و اتصالهای جزئی بخش های ضعیف و آسیب دیده‌ی شبکه های انتقال فاضلاب،

بکار میروند. مشخصاَ با توجه به افزوده‌شدن ورقهای فلزی به این محصولات، قیمت لوله کاروگیت 900 میلیمتر مسلح (SPR) بیش از حالت معمول است.

خرید لوله کاروگیت 900 میلیمتر پایپ ایران

خرید لوله کاروگیت 900

لزوم دقت در خرید لوله کاروگیت سایز 900 میلیمتر و رجوع به سازندگان معتبر، امروزه بیش از پیش احساس میشود. چراکه با پیشرفت تکنولوژی و البته افزایش روشهای تولید، گاهاَ از سازندگان از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. بعنوان مثال با ترکیب عناصر بازیافتی و مواد گرانولی به مواد پلی اتیلن، اقدام به تولید لوله‌هایی بی کیفیت و البته ارزان قیمت میکنند!!!. صدحیف که در چنین شرایطی، برخی از کارفرمایان آگاه یا ناآگاه نیز از این قیمت‌ها استقبال می‌کنند!

اما مجموعه حرفه ای و معتبر پایپ ایران همواره بر عهد خود مبنی بر «تولید تجهیزات و سیستم های صنعتی خلاقانه و باکیفیت»، ثابت قدم مانده است. تمامی محصولات گروه صنعتی پایپ ایران، اعم از:

 • ژئو تکستایل
 • ژئوممبران
 • لوله‌ کاروگیت 900 میلیمتر و پایپ پلی اتیلنی در اقطار مختلف
 • پایپهای فولادی، پوش فیت
 • لوله پی وی سی و لوله‌های 5 لایه
 • لوله پلیکا، لوله سبز، مانیسمان و زهکشی
 • سپتیک تانک
 • دریچه منهول
 • منهول پلی اتیلن، فایبرگلاس و پیش ساخته بتنی
 • انواع مخزن نگهداری سیالات شیمیایی. (مخزن اسید، فایبرگلاس، مخازن نگهداری آب، پلی اتیلن، ته قیفی، استیل، گالوانیزه و…)
 • چربی گیر پلی اتیلن
 • شوتینگ زباله
 • عایق الاستومتری و نوار تیپ
 • نوار تیپ

با بالاترین کیفیت ممکن و اخذ تمامی استانداردهای بین المللی و داخلی، طراحی و تولید میشوند. از همین رو جهت دریافت شرایط قیمت خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی 36 اینچ، میتوانید ضمن تشریح شرایط پروژه‌ی خود، از مشاوره‌های رایگان کارشناسان فنی پایپ ایران بهره ببرید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 40 میانگین: 4.8]