لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت 500

لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر با قطر دهانه داخلی لوله ۵۰۰ میلیمتر و قطر بیرونی لوله با حتساب کنگره های بیرونی ۵۸۴ میلیمتر میباشد.

لوله های کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر از نوع قطور شناخته میشوند که جهت استفاده در پروژه ها با عنوان خط اصلی مورد استفاده قرار میگیرند.

اتصال لوله های کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر پایپ ایران توسط کوپلر و واشر انجام می‌پذیرد.

لوله کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر در شاخه های ۳ و ۶ و ۱۲ متری و در کلاس های کاری ۱۶ کیلو نیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن و ۶۴ کیلو نیوتن تولید میگردند.

وزن هر متر از این لوله حدوداً ۱۵ کیلوگرم میباشد.

مقدار جایگیری لوله های کاروگیت ۵۰۰ میلیمتر در هر ماشین تک محور به میزان ۹۰ متر طول و ترانزیت به میزان ۱۸۰ متر طول میباشد.


021-66483199
09128405915