لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر

لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر با قطر دهانه داخلی لوله ۴۰۰ میلیمتر و قطر بیرونی لوله با حتساب کنگره های بیرونی ۴۶۸ میلیمتر میباشد.

لوله کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر پر مصرف در زمینه انتقال سیالات فاضلابی میباشند اتصال لوله های کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر توسط کوپلر و واشر میانی برقرار میگردد که دارای استحکام و آب بندیه بالایی میباشد.

لوله کاروگیت پایپ ایران در دو نوع فشار کاری ۱۶ کیلونیوتن و ۳۱٫۵ کیلو نیوتن در ابعاد ۶ متری به همراه کوپلر و واشر تولید و عرضه میگردند .عمده مصرف این لوله ها جهت استفاده در خطوط اصلیست که به عنوان جمع کننده نهاییی مورد استفاده قرار میگیرند.

وزن هر متر از این لوله حدوداً ۹ کیلوگرم میباشد.

مقدار جایگیری لوله های کاروگیت ۴۰۰ میلیمتر در هر ماشین تک محور به میزان ۱۵۰ متر طول و ترانزیت به میزان ۳۳۰ متر طول میباشد.


021-66483199
09128405915