پروژه ها

لوله کاروگیت سایز ۵۰۰ ، لوله کاروگیت سایز ۶۰۰ و لوله کاروگیت سایز ۱۴۰۰ پروژه مسکن مهر ارومیه – ۱۰۰ دستگاه منهول , هندهول و کلیه اتصالات پلی اتیلنی
سال اجرا ۱۳۹۵ – فروردین [ پایپ ایران ]

پروژه مجتمع ویلایی شهر – سپتیک تانک پلی اتیلن ۱۰۰ متر مکعب
سال اجرا ۱۳۹۵ – فروردین

لوله کاروگیت شرکت خمش مرز تمرچین – ۴۶ کیلومتر از جنس پی اتیلن دوجداره و تماما ۳۱٫۵ کیلونیوتن بر مترمربع مقاومت حلقوی دارد. این پیمان در مدت یک ماه تولید و در اختیار کارفرما قرار گرفت. تمام لوله های کاروگیت تولیدی این شرکت دارای مهر استاندارد بوده است.

لوله کاروگیت شرکت آروانا- اينر به نشانی : تركمنستان ، عشق آباد ، خ پاراخات ٤/٢ ، ساختمان ٥٣ واحد ١ شاکل لوله کاروگیت سایز ۲۰۰ ، لوله کاروگیت سایز ۲۵۰ و لوله کاروگیت سایز ۳۰۰ و نه ۳۱۵ . مقدار این قرارداد معادل ۷٫۸ کیلومتر بوده است و در یک پارت به کشور مقصد منتقل گردیده است.

لوله پلی اتیلن دوجداره سایز ۲۰۰ میلیمتر برای غلاف سیم کشی خریدار شرکت جهاد زمزم – مقدار ۴۶ کیلومتر – تمامی لوله های کاروگیت فوق دارای مقاومت حلقوی ۱۶ کیلو نیوتن بوده اند.

لوله کاروگیت سایز ۳۱۵ و ۴۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر هر کدام ۷۰۰ متر برای مجتمع جهان فولاد پروژه سیرجان جهت اجرای زیر بتن با مقاومت ۳۱٫۵ کیلو نیوتن بر متر مربع

لوله کاروگیت ۲۰۰ و ۲۵۰ میلیمتر به ترتیب ۹۰ و ۱۹۲ متر برای بیمارستان باهنر کرج  از طریق شرکت حلیل آب پایدار با مقاومت ۳۱٫۵ و ۶۴ کیلونیوتن بر متر مربع

لوله کاروگیت ۱۰۰۰ میلیمتر به طول ۳۰ متر و زانوی کاروگیت ۴۵ و ۹۰ درجه سه عدد برای شرکت فولاد تابان کویر – یزد برای استفاده در مسیر انتقال بخار آب

 


021-66483199
021-88565085
09128405915