اتصال لوله های کاروگیت

اتصال لوله های کاروگیت

لوله های کاروگیت پلی اتیلن از لوله های فاضلابی می باشند که جهت هدایت آبهای سطحی و فاضلابهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند.این لوله ها نیز مانند انواع لوله های دیگر اعم از لوله های فولادی، استیل، چدن و دیگر لوله ها نیازمند برقرای اتصال با یکدیگر هستند.

اتصال لوله های کاروگیت:

  • اتصال توسط کوپلر و واشر
  • اتصال به روش جوش اکستروژنی

اتصال لوله های کاروگیت توسط کوپلر

اتصال لوله های کاروگیت از طریق کوپلر ابتدا لوله ها در امتداد یکدیگر یه صورت مستقیم قرار میگیرند و توسط کوپلر و واشر به یکدیگر مرتبط میگردند. ببه این صورت که ابتدا دهانه ی ورودی و قسمت مادگی لوله های کاروگیت را که همان کوپلر است، از هر نوع آلودگی اعم از خاک و روغن تمیز و پاک نموده سپس دهانه ی لوله های کاروگیت را به روغن و یا آب صابون که به نوعی روان کننده محسوب می شوند، آغشته نموده و قسمت نری لوله کاروگیت را در دهانه ی کوپلر قرار می دهیم و با اندکی فشار بر اهرم که در انتهای لوله نر قرار گرفته دو لوله را به یکدیگر متصل و آببند مینماییم. لازم به ذکر است در روش اتصال به روش کوپلری واشر لاستیکی حتما در حلقه های دوم و یا سوم قرار گیرد که از آببندی لازم برخوردار باشد.

در گاهی اوقات پیمانکاران فاضلاب و لوله های کاروگیت واشر های تعریف شده را در حلقه اول قرار می دهند که این مسئله باعث نشتی آب در لوله های کاروگیت از محل کوپلر یا اتصال لوله های کاروگیت می گردد.

اتصال لوله های کاروگیت توسط جوش اکستروژنی

لوله های کاروگیت پس از قرار گیری لبه های لوله مقابل یکدیگر به صورت مماس توسط دستگاه جوش پلی اتیلن به نقطه مذاب رسیده و ترموپلاستیکهای ذوب شده با اندک فشاری به دو لوله مقابل به یکدیگر متصل میگردند جهت مقاوم سازی این جوشها فاصله فی مابین لوله های کاروگیت و یا لوله های اسپیرال کاروگیت را به وسیله مفتولهای پلی اتیلنی که به دمای ذوب رسیده اند پر میکنند و مراحل جوشکاری و آببندی را به انتها می‌رسانند. 

آشنایی با انواع تبدیل و انشعاب لوله های کاروگیت

در زیر انواع اتصالات لوله کاروگیت رو ذکر می کنیم

سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره به دوجداره

ردیفشرح
1سه راه تبدیل 45 درجه 110*110
2سه راه تبدیل 45 درجه 125*125
3سه راه تبدیل 45 درجه 160*160
4سه راه تبدیل 45 درجه 160*200
5سه راه تبدیل 45 درجه 200*200
6سه راه تبدیل 45 درجه 160*250
7سه راه تبدیل 45 درجه 200*250
8سه راه تبدیل 45 درجه 250*250
9سه راه تبدیل 45 درجه 160*315
10سه راه تبدیل 45 درجه 200*315
11سه راه تبدیل 45 درجه 160*400
12سه راه تبدیل 45 درجه 200*400
13سه راه تبدیل 45 درجه 160*500
14سه راه تبدیل 45 درجه 200*500
15سه راه تبدیل 45 درجه 200*600

سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
1سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره 110 به تک جداره110
2سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره 125 به تک جداره 125
3سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره 160 به تک جداره160
4سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره 200 به تک جداره 160
5سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره 250 به تک جداره 160
6سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره 315 به تک جداره 160
7سه راه تبدیل 45 درجه دوجداره 400 به تک جداره 160

سه راهی زانودار دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
1سه راهی زانو دار 160*160
2سه راهی زانو دار 160*200
3سه راهی زانو دار 160*250
4سه راهی زانو دار 160*315
5سه راهی زانو دار 160*400

سه راهی زانودار دوجداره به دوجداره

ردیفشرح
1سه راهی زانو دار 160*160
2سه راهی زانو دار 160*200
3سه راهی زانو دار 160*250
4سه راهی زانو دار 160*315
5سه راهی زانو دار 160*400
6سه راهی زانو دار 200*200
7سه راهی زانو دار 200*250
8سه راهی زانو دار 200*315
9سه راهی زانو دار 200*400
10سه راهی زانو دار 200*500
11سه راهی زانو دار 200*600

انشعاب گیر رزوه ای

ردیفشرح
1انشعاب گیر رزوه ای  200*B
2انشعاب گیر رزوه ای  250*B
3انشعاب گیر رزوه ای  315*B
4انشعاب گیر رزوه ای  400*B

رابط کوپلر

ردیفشرح
1رابط 110
2رابط 125
3رابط 160
4رابط 200
5رابط 250
6رابط 315
7رابط 400
8رابط 500
9رابط 600

چهارراه انشعاب دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
1چهارراه160 دوجداره در160 تک جداره

چهارراه انشعاب دوجداره به دو جداره

ردیفشرح
1چهارراه160 دوجداره در160 دو جداره

سه راه 90 درجه به طرف مساوی دوجداره

ردیفشرح
1سه راه 90 درجه 160
2سه راه 90 درجه 200
3سه راه 90 درجه 250
4سه راه 90 درجه 315
5سه راه 90 درجه 400
6سه راه 90 درجه 500

درپوش

ردیفشرح
1درپوش دوجداره 110
2درپوش دوجداره 125
3درپوش دوجداره 160
4درپوش دوجداره 200
5درپوش تک جداره 160

تبدیل دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
1تبدیل 110 دوجداره به 110 تک جداره
2تبدیل 125 دوجداره به 125 تک جداره
3تبدیل 160 دوجداره به 160 تک جداره

تبدیل تک جداره به دوجداره

ردیفشرح
1تبدیل تک جداره 160 به 160 دوجداره

زانو90درجه لوله های دوجداره

ردیفشرح
1زانو 90 درجه 110
2زانو 90 درجه 125
3زانو 90 درجه 160
4زانو 90 درجه 200
5زانو 90 درجه 250
6زانو 90 درجه 315
7زانو 90 درجه 400

زانو 45 درجه لوله های دوجداره

ردیفشرح
1زانو 45 درجه 110
2زانو 45 درجه 125
3زانو 45 درجه 160
4زانو 45 درجه 200
5زانو 45 درجه 250
6زانو 45 درجه 315
7زانو 45 درجه  400

سیفون دوبل دوجداره

ردیفشرح
1سیفون110
2سیفون  125
3سیفون 160

سیفون دوبل تبدیلی

ردیفشرح
1سیفون110
2سیفون  125
3سیفون 160

سیفون دوبل پوش فیت

ردیفشرح
1سیفون110
2سیفون  125
3سیفون 160

سیفون دوبل متصل

ردیفشرح
1سیفون110
2سیفون  125
3سیفون 160

سیفون دوبل یکپارچه

ردیفشرح
1سیفون110
2سیفون  125
3سیفون 160