اتصال لوله های کاروگیت

اتصال لوله های کاروگیت

لوله های کاروگیت پلی اتیلن از لوله های فاضلابی می باشند که جهت هدایت آبهای سطحی و فاضلابهای شهری مورد استفاده قرار می گیرند.این لوله ها نیز مانند انواع لوله های دیگر اعم از لوله های فولادی، استیل، چدن و دیگر لوله ها نیازمند برقرای اتصال با یکدیگر هستند.

اتصال لوله های کاروگیت:

  • اتصال توسط کوپلر و واشر
  • اتصال به روش جوش اکستروژنی

اتصال لوله های کاروگیت توسط کوپلر

اتصال لوله های کاروگیت از طریق کوپلر ابتدا لوله ها در امتداد یکدیگر یه صورت مستقیم قرار میگیرند و توسط کوپلر و واشر به یکدیگر مرتبط میگردند. ببه این صورت که ابتدا دهانه ی ورودی و قسمت مادگی لوله های کاروگیت را که همان کوپلر است، از هر نوع آلودگی اعم از خاک و روغن تمیز و پاک نموده سپس دهانه ی لوله های کاروگیت را به روغن و یا آب صابون که به نوعی روان کننده محسوب می شوند، آغشته نموده و قسمت نری لوله کاروگیت را در دهانه ی کوپلر قرار می دهیم و با اندکی فشار بر اهرم که در انتهای لوله نر قرار گرفته دو لوله را به یکدیگر متصل و آببند مینماییم. لازم به ذکر است در روش اتصال به روش کوپلری واشر لاستیکی حتما در حلقه های دوم و یا سوم قرار گیرد که از آببندی لازم برخوردار باشد.

در گاهی اوقات پیمانکاران فاضلاب و لوله های کاروگیت واشر های تعریف شده را در حلقه اول قرار می دهند که این مسئله باعث نشتی آب در لوله های کاروگیت از محل کوپلر یا اتصال لوله های کاروگیت می گردد.

اتصال لوله های کاروگیت توسط جوش اکستروژنی

لوله های کاروگیت پس از قرار گیری لبه های لوله مقابل یکدیگر به صورت مماس توسط دستگاه جوش پلی اتیلن به نقطه مذاب رسیده و ترموپلاستیکهای ذوب شده با اندک فشاری به دو لوله مقابل به یکدیگر متصل میگردند جهت مقاوم سازی این جوشها فاصله فی مابین لوله های کاروگیت و یا لوله های اسپیرال کاروگیت را به وسیله مفتولهای پلی اتیلنی که به دمای ذوب رسیده اند پر میکنند و مراحل جوشکاری و آببندی را به انتها می‌رسانند. 

آشنایی با انواع تبدیل و انشعاب لوله های کاروگیت

در زیر انواع اتصالات لوله کاروگیت رو ذکر می کنیم

سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره به دوجداره

ردیفشرح
۱سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۱۰*۱۱۰
۲سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۲۵*۱۲۵
۳سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۱۶۰
۴سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۲۰۰
۵سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۲۰۰
۶سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۲۵۰
۷سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۲۵۰
۸سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۵۰*۲۵۰
۹سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۳۱۵
۱۰سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۳۱۵
۱۱سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۴۰۰
۱۲سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۴۰۰
۱۳سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۱۶۰*۵۰۰
۱۴سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۵۰۰
۱۵سه راه تبدیل ۴۵ درجه ۲۰۰*۶۰۰

سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
۱سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۱۰ به تک جداره۱۱۰
۲سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۲۵ به تک جداره ۱۲۵
۳سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۱۶۰ به تک جداره۱۶۰
۴سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۲۰۰ به تک جداره ۱۶۰
۵سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۲۵۰ به تک جداره ۱۶۰
۶سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۳۱۵ به تک جداره ۱۶۰
۷سه راه تبدیل ۴۵ درجه دوجداره ۴۰۰ به تک جداره ۱۶۰

سه راهی زانودار دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
۱سه راهی زانو دار ۱۶۰*۱۶۰
۲سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۰۰
۳سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۵۰
۴سه راهی زانو دار ۱۶۰*۳۱۵
۵سه راهی زانو دار ۱۶۰*۴۰۰

سه راهی زانودار دوجداره به دوجداره

ردیفشرح
۱سه راهی زانو دار ۱۶۰*۱۶۰
۲سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۰۰
۳سه راهی زانو دار ۱۶۰*۲۵۰
۴سه راهی زانو دار ۱۶۰*۳۱۵
۵سه راهی زانو دار ۱۶۰*۴۰۰
۶سه راهی زانو دار ۲۰۰*۲۰۰
۷سه راهی زانو دار ۲۰۰*۲۵۰
۸سه راهی زانو دار ۲۰۰*۳۱۵
۹سه راهی زانو دار ۲۰۰*۴۰۰
۱۰سه راهی زانو دار ۲۰۰*۵۰۰
۱۱سه راهی زانو دار ۲۰۰*۶۰۰

انشعاب گیر رزوه ای

ردیفشرح
۱انشعاب گیر رزوه ای  200*B
2انشعاب گیر رزوه ای  250*B
3انشعاب گیر رزوه ای  315*B
4انشعاب گیر رزوه ای  400*B

رابط کوپلر

ردیفشرح
۱رابط ۱۱۰
۲رابط ۱۲۵
۳رابط ۱۶۰
۴رابط ۲۰۰
۵رابط ۲۵۰
۶رابط ۳۱۵
۷رابط ۴۰۰
۸رابط ۵۰۰
۹رابط ۶۰۰

چهارراه انشعاب دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
۱چهارراه۱۶۰ دوجداره در۱۶۰ تک جداره

چهارراه انشعاب دوجداره به دو جداره

ردیفشرح
۱چهارراه۱۶۰ دوجداره در۱۶۰ دو جداره

سه راه ۹۰ درجه به طرف مساوی دوجداره

ردیفشرح
۱سه راه ۹۰ درجه ۱۶۰
۲سه راه ۹۰ درجه ۲۰۰
۳سه راه ۹۰ درجه ۲۵۰
۴سه راه ۹۰ درجه ۳۱۵
۵سه راه ۹۰ درجه ۴۰۰
۶سه راه ۹۰ درجه ۵۰۰

درپوش

ردیفشرح
۱درپوش دوجداره ۱۱۰
۲درپوش دوجداره ۱۲۵
۳درپوش دوجداره ۱۶۰
۴درپوش دوجداره ۲۰۰
۵درپوش تک جداره ۱۶۰

تبدیل دوجداره به تک جداره

ردیفشرح
۱تبدیل ۱۱۰ دوجداره به ۱۱۰ تک جداره
۲تبدیل ۱۲۵ دوجداره به ۱۲۵ تک جداره
۳تبدیل ۱۶۰ دوجداره به ۱۶۰ تک جداره

تبدیل تک جداره به دوجداره

ردیفشرح
۱تبدیل تک جداره ۱۶۰ به ۱۶۰ دوجداره

زانو۹۰درجه لوله های دوجداره

ردیفشرح
۱زانو ۹۰ درجه ۱۱۰
۲زانو ۹۰ درجه ۱۲۵
۳زانو ۹۰ درجه ۱۶۰
۴زانو ۹۰ درجه ۲۰۰
۵زانو ۹۰ درجه ۲۵۰
۶زانو ۹۰ درجه ۳۱۵
۷زانو ۹۰ درجه ۴۰۰

زانو ۴۵ درجه لوله های دوجداره

ردیفشرح
۱زانو ۴۵ درجه ۱۱۰
۲زانو ۴۵ درجه ۱۲۵
۳زانو ۴۵ درجه ۱۶۰
۴زانو ۴۵ درجه ۲۰۰
۵زانو ۴۵ درجه ۲۵۰
۶زانو ۴۵ درجه ۳۱۵
۷زانو ۴۵ درجه  400

سیفون دوبل دوجداره

ردیفشرح
۱سیفون۱۱۰
۲سیفون  125
3سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل تبدیلی

ردیفشرح
۱سیفون۱۱۰
۲سیفون  125
3سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل پوش فیت

ردیفشرح
۱سیفون۱۱۰
۲سیفون  125
3سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل متصل

ردیفشرح
۱سیفون۱۱۰
۲سیفون  125
3سیفون ۱۶۰

سیفون دوبل یکپارچه

ردیفشرح
۱سیفون۱۱۰
۲سیفون  125
3سیفون ۱۶۰


021-66483199
09128405915