عملکرد سپتیک تانک

ضرورت استفاده از سپتیک تانک فاضلاب

در صورت استفاده از سپتیک تانک در تصفیه فاضلاب بی هوازی می توان مطمئن شد که بیش از ۵۰ درصد از آلودگی توسط باکتری های بی هوازی کاهش یافته است.

محاسن استفاده از ستیک تانک فاضلاب اعم از سپتیک پلی اتیلنی یا سپتیک تانک فایبرگلاس به شرح زیر است:

•    نقش سپتیک تانک در جلوگیری از نگرفتن سوراخ های چاه فاضلاب و جلوگیری از بالا زدن فاضلاب و یا برگشت فاضلاب (توالت یا دستشویی)
•    نقش سپتیک تانک پلی اتیلن در جلوگیری از انتشار رطوبت اطراف سپتیک تانک یا انباره تعفن یا ایمهاف تانک های بتنی
•    نقش سپتیک تانک آماده پلی اتیلن در کاهش نیتریت در چاه های اطراف بدلیل آنکه باکتری بی هوازی بافت نیترات فاضلاب را می شکند.
•    نقش سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره در جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع اطراف منزل بواسطه تعبیهونت خروجی گاز متان (نشان دهنده نداشتن سیستم تهویه مناسب سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک است).
•    نقش سپتکی تانک پلی اتیلن در جلوگیری از خشک شدن  که همانطور که می دانیم در صورت خالی بودن سپتیک تانک بتنی یا انباره تعفن یا ایمهاف تانک در مدت طولانی باعث از بین رفتن باکتری های مفید در سپتیک تانک یا انباره تعفن یا اینهاف تانک و عدم عملکرد صحیح شود.

در هر صورت استفاده از سپتیک تانک فاضلاب امروزه بعنوان یک امر واجب جهت جلوگیری از پخش فاضلاب جامد درون خاک و گرفتگی سوراخ چاه جذبی نمود یافته است.

جهت تهیه سپتیک تانک فاضلاب می توانید با کارشناسان پایپ ایران در ارتباط باشید .

قیمت سپتیک تانک پلی اتیلن که بارها از مزایای آن در همین سایت و سایر سایتها مطلب به میان آورده شد پارامتری است که بر اساس میزان خاکی که روی سپتیک تانک فاضلاب ریخته خواهد شد ، مقدار ترافیکی که از روی سپتیک تانک پلی اتیلن تردد خواهد کرد و حجم سپتیک تانک پلی اتیلن مشخص می گردد.


021-66483199
09128405915