سپتیک تانک دو قسمته

 سپتیک تانک پش ساخته | سپتیک تانک دو قسمته

سپتیک تانک (انباره سپتیک یا ایمهاف تانک)  ساده ترین نوع تصفیه خانه های تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و تصفیه زیستی با کمک باکتری های بی هوازی همزمان در آن انجام می گیرد.

سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک از انباره سرپوشیده ای که معمولاً با بتن آرمه و در ابعاد کوچک آن به صورت پیش ساخته در کارخانه، یا مواد پلی اتیلنی (البته پلی اتیلن سنگین یا GIRID PE یا HDPE) یعنی پلی اتیلن با دانسیته بالا و نه پلی اتیلن مورد استفاده در مخازن آب طبرستان و ایران پاش و نکاپلاست تهیه می شود.

فاضلاب پس از ورود به سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک و به علت کاهش سرعت جریان آن، قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشینی از دست می دهد و از سوی دیگر سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک بیرون می رود.
مواد ته نشین شده به صورت لجن در کف سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک با کمک باکتری های بی هوازی هضم می شود. به طوری که سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک هر دو سال یک بار نیاز به خالی کردن پیدا می کند.
برای بهتر زلال سازی فاضلاب، معمولاً سپتیک تانک یا انبارها یا ایمهاف تانکها را از دو قسمت و یا سه قسمت می سازند. حجم قسمت نخستین را دو برابر قسمت های بعدی سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک انتخاب می کنند تا اینکه تا حدودی نوسان های فاضلاب را جبران نمایند و دیگر آنکه مواد جامد بیشتری در آن ته نشین گردد.
جریان فاضلاب میان قسمت های مختلف سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک با کمک سوراخ های پیش بینی شده در دیوارهای جداکننده قسمت ها انجام می گیرد. در هر صورت ورود و خروج فاضلاب باید در عمق ۳۰ تا ۴۵ سانتیمتری در زیر سطح آن انجام گیرد تا مواد شناور از سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک فاضلاب بیرون نرود. برای بیرون فرستادن گازهای تولید شده از عمل باکتری های بی هوازی در سپتیک تانک یا انباره یا ایمهاف تانک، لازم است لوله تهویه یا ونت هوا به قطر ۶۳ میلیمتر که تا سقف ساختمان مجاور امتداد می یابد پیش بینی شود.

سپتیک تانک دو قسمته یکی از عباراتی است که بصورت روزانه در گوگل بارها مورد جستجو قرار می گیرد . منظور از سپتیک تانک دو قسمته همان سپتیک تانک فاضلاب دوجداره می باشد که بوسیله یک دیوایدر به دو قسمت نامساوی بصورت ۲/۳ و ۱/۳ تقسیم شده است . ضخامت بدنه سپتیک تانک پلی اتیلن دوجداره حداقل باید ۶ سانتیمتر باشد.

کلمات کلیدی : سپتیک تانک پیش ساخته ، سپتیک تانک s\jd; jhk;


021-66483199
09128405915