لوله کاروگیت ۱۰۰۰

لوله کاروگیت | لوله کروگیت: امروزه سیستمهای انتقال فاضلاب متشکل از خطوط لوله کاروگیت با فشار حلقوی ۳۱/۵ کیلونیوتن ۱۶ و ۶۴، منهولها، راکتورهای تصفیه و اجزای ریز و درشت دیگری است که فاضلاب از سرتاسر شهر درون آنها جاری…

لوله کاروگیت ۶۰۰

لوله کاروگیت: امروزه سیستمهای انتقال فاضلاب متشکل از خطوط لوله کاروگیت با فشار حلقوی ۳۱/۵ کیلونیوتن ۱۶ و ۶۴، منهولها، راکتورهای تصفیه و اجزای ریز و درشت دیگری است که فاضلاب از سرتاسر شهر درون آنها جاری شده و به…