لوله کاروگیت ۱۴۰۰

لوله کاروگیت ۱۴۰۰ | لوله کاروگیت ۱۴۰۰ میلیمتر | لوله کاروگیت سایز ۱۴۰۰ لوله کاروگیت سایز ۱۴۰۰ در ایران با توجه به خاص بودن و کم کاربرد بودن این سایز لوله کاروگیت حتما باید بصورت لوله اسپیرال تولید گردد. این…

لوله کاروگیت ۱۰۰۰

لوله کاروگیت | لوله کروگیت: امروزه سیستمهای انتقال فاضلاب متشکل از خطوط لوله کاروگیت با فشار حلقوی ۳۱/۵ کیلونیوتن ۱۶ و ۶۴، منهولها، راکتورهای تصفیه و اجزای ریز و درشت دیگری است که فاضلاب از سرتاسر شهر درون آنها جاری…